ÖLKƏLƏR ÜZRƏ TARİFLƏR

Ölkə
Bağlama sayı
Uzunluq
En
Hündürlük
Çəki
Cəmi:$0.00
Çəki
# TUR
# USA
# UAE
0,10 kq-dək
2 $
3 $
4.1 $
0,10 kq-dan - 0.25 kq dək
3.1 $
4 $
4.1 $
0,25 kq-dan - 0.5 kq dək
4.1 $
5.25 $
4.1 $
0,50 kq-dan - 0.75 kq dək
5 $
5.95 $
6.5 $
0,75 kq-dan - 1 kq dək
6.5 $
6.5 $
6.5 $
1 kq-dan - 2 kq dək
kq x 6.5 $
kq x 6.5 $
kq x 6.5 $
2 kq-dan - 5 kq dək
kq x 5.25 $
kq x 6.5 $
kq x 5.25 $
5 kq-dan - 10 kq dək
kq x 4.5 $
kq x 5.5 $
kq x 4.5 $
10 kq-dan yuxarı
kq x 3.9 $
kq x 5.2 $
kq x 3.9 $
Korporativ daşınmalar üçün
corporate@mover.az ünvanına mail yaza bilərsiniz