MALLARIN DAŞINMASI XİDMƏTİNƏ DAİR ŞƏRTLƏR TOPLUSU:

1. Məlumat üçün sifarişçinin nəzərinə çatdırılır ki, sifarişin dəyəri 30 gün ərzində 1.000 (min) ABŞ dolları məbləğinədək olduqda gömrük orqanları tərəfindən gömrük rüsumu tutulmur. Sifarişin dəyəri 30 (otuz) təqvim günü ərzində 1.000 (min) ABŞ dolları məbləğindən artıq olarsa, sifarişçi sifarişin ümumi dəyərinin 36 faizi (otuz altı faiz) miqdarında gömrük rüsumu ödəməli olacaq.

2. Sifariş edilən malların sığortalanması Mover MMC (bundan sonra “Daşıyıcı”) tərəfindən həyata keçirilmir və buna görə şirkət heç bir məsuliyyət daşımır. Bağlama "Daşıyıcı"nın xarici anbarında təhvil alınana qədər "Daşıyıcı" bağlama üzərində heç bir məsuliyyət daşımır.

3. Sifariş əsasında daşınan bağlamadakı əşyanın qüsurlu olmasına görə “Daşıyıcı” heç bir məsuliyyət daşımır. Bu kimi hallarda sifarişçi problemin aradan qaldırması üçün iradını ancaq satıcı mağazaya bildirə bilər.

4. Sifariş edilmiş bağlama “Daşıyıcı”nın ofisinə daxil olduqdan sonra “Daşıyıcı” tərəfindən sifarişçiyə bu barədə SMS, mobil tətbiq və ya e-mail vasitəsilə məlumat verilir. Sadalanan bu vasitələrdən (zəng, SMS, poçt, e-mail) hər hansı biri ilə sifarişçiyə məlumat verildikdə, sifarişçi “Daşıyıcı” tərəfindən rəsmi qaydada məlumatlandırılmış hesab edilir. Sifarişçi bağlamanı “Daşıyıcı”nın Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Quba, Şəki və Lənkərandakı anbarlarından və ya özünə ən yaxın Mover Məntəqəsindən təhvil alır. Əgər sifarişçi bağlamanın birbaşa ünvanına çatdırılmasını istəyərsə, bu zaman ödənişli kuryer xidmətindən istifadə edə bilər.

5. Sifariş olunan bağlamanın “Daşıyıcı”nın ofisinə daxil olması barədə sifarişçiyə məlumat verildiyi andan etibarən 15 (on beş) təqvim günü ərzində sifarişçi bağlamanı təhvil almadığı təqdirdə, hər gün üçün 0,50 AZN (50 qəpik) saxlama haqqı hesablanır. Sifarişçi “Daşıyıcı” qarşısında bütün maddi öhdəliklərini ödəyənədək bağlamanı təhvil ala bilməz.

6. Sifariş olunan bağlamanın ofisdən təhvil alınması barədə “Daşıyıcı” tərəfindən sifarişçiyə məlumat verildiyi andan etibarən, bağlama 2 (iki) ay ərzində təhvil alınmadığı təqdirdə, bağlamadakı əmlak “Daşıyıcı”nın mülkiyyətinə keçir.

7. Sifariş olunan mal sınan əşyadırsa, təhvil alınarkən bağlama sifarişçi tərəfindən açılmalı və əşyanın salamatlılığı yoxlanılmalıdır. Sifarişçi bağlamanın açılmasını arzu etməzsə, o zaman gələcəkdə bu barədə yaranacaq problemlərə görə “Daşıyıcı” məsuliyyətdən azad ediləcək.

8. Hər hansı ölçüsü (en, uzun, hündürlük) 1 (bir) metrdən artıq olan bağlamaların daşınma haqqı HƏCMİ ÇƏKİ tarifləri ilə hesablanır.

9. Bağlamalar təhvil alınarkən ödənişi tam formada  bütün bağlamalar üçün olunmalıdır.

10. Sifariş edilmiş bağlamanın “Daşıyıcı”dan asılı olmayan səbəblərə görə gecikməsi hallarında (avia reyslərin gecikməsi, gömrük yoxlamaları və s.) “Daşıyıcı” heç bir məsuliyyət daşımır və bu hal sifarişdən imtina üçün əsas sayıla bilməz.

11. Sifarişçi ilə aparılan bütün yazışmaların, habelə sifarişçiyə aid “Daşıyıcı”ya bəlli olan məlumatların, “Daşıyıcı”nın çağrı mərkəzinə (call center) olunan zənglərin arxivləşdirilməsi aparılır və konfidensiallıq “Mover” MMC tərəfindən qorunur.

12. Biz xarici anbarlarımızda bağlamaları təhvil alarkən üzərində qırıla bilən əşya olduğuna dair label olan bağlamaların daxilindəki məhsulların zədələnib-zədələnmədiyini yoxlayırıq. Üzərində qırıla bilən əşya olduğuna dair label olmayan bağlamaların tərkibindəki məhsulların qırılması, sınması kimi hallarda Mover MMC məsuliyyət daşımır.

13. ABŞ və Türkiyədən maye və batareya tərkibli məhsulların daşınmasını həyata keçirsək də, BƏƏ-dən bunların daşınması hazırda mümkün deyil.