ÖLKƏLƏR ÜZRƏ TARİFLƏR

Ölkə
Bağlama sayı
Uzunluq
En
Hündürlük
Çəki
Cəmi:$0.00
Çəki
# TUR
# USA
# UAE
0,10 kq-dək
kq x 6.5 $ 2 $
3.5 $
5.1 $
0,10 kq-dan - 0.25 kq dək
kq x 6.5 $ 3.1 $
4.5 $
5.1 $
0,25 kq-dan - 0.5 kq dək
kq x 6.5 $ 4.1 $
5.5 $
5.1 $
0,50 kq-dan - 0.75 kq dək
kq x 6.5 $ 5 $
6.5 $
7.5 $
0,75 kq-dan - 1 kq dək
6.5 $
7.5 $
7.5 $
1 kq-dan - 2 kq dək
kq x 6.5 $
kq x 7.5 $
kq x 7.5 $
2 kq-dan - 5 kq dək
kq x 5.25 $
kq x 6.5 $
kq x 6.25 $
5 kq-dan - 10 kq dək
kq x 4.5 $
kq x 6.5 $
kq x 5.5 $
10 kq-dan yuxarı
kq x 3.9 $
kq x 6.25 $
kq x 4.9 $
Korporativ daşınmalar üçün
corporate@mover.az ünvanına mail yaza bilərsiniz

Türkiyədən sifarişlərdə çəkisi 1 kq-a qədər olan bağlamaların daşınma haqqı YÜKÜN XALİS ÇƏKİSİNƏ GÖRƏ - QRAMA-QRAM hesablanır.